Výbor - MsO SRZ SENICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

MsO > Organizácia

Plán činnosti výboru na rok 2018
Zápis z porady 8. januára 2018
Zápis z porady 5. februára 2018
VÝBOR

Predseda, člen predsedníctva

p. Branislav HESEK

Podpredseda, člen predsedníctva
dočasne poverený vedúci rybárskej stráže

Bc. Ján VOJTEK

Tajomník, člen predsedníctva

Ing. Ivan  HARINGA

Hospodár, člen predsedníctva

Mgr. Pavol ADAMEC

Pokladník

p. Vladimír HOSŤ

Čistota a ochrana vôd, pomocný hospodár

p. Pavol HUČKO

Kontrolná komisia
PaedDr. Krzysztof SIWIEC
Mgr. Vladimír LIŠKA, PhD.
MUDr. Ján DOLINSKÝ


Disciplinárna komisia
JUDr. Ján CIRAN
p. Mária JABLONICKÁ
p. Jozef BUREŠ
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky