Revíry - MsO SRZ SENICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

MsO

Slovenský rybársky zväz MsO Senica na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch MsO SRZ Senica vydáva na základe zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve a vykonávacej lášky MP SR č. 185/2006 Z.z.

RYBÁRSKY PORIADOK
(platný od 1. januára 2018)

PSTRUHOVÉ REVÍRY
Lovné miery v lososových-pstruhových revíroch:
  • pstruh potočný - od 27 cm
  • pstruh dúhový - od 27 cm

Pre ostatné druhy rýb platia stanovené lovné miery uvedené v § 13 vykonávacej vyhlášky MP SR.

RADA SRZ schválila obmedzenie množstva úlovkov pstruha potočného a lipňa tymiánového. Povolenie na pstruhové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si spolu maximálne 50 ks pstruha potočného alebo lipňa tymiánového!

Lososové-pstruhové, lovné:
1.    2-0180-4-1 Brezovský potok
Brezovský potok od ústia do Myjavy po pramene.
 
2.     2-0290-4-1 Chvojnica č. 2
Od cestného mostu v Dubovciach po pramene.

3.     2-1390-4-1 Myjava č. 3
Čiastkové povodie Myjavy od telesa hrádze VN Myjava pod nemocnicou po prvý stupeň nad VN Stará Myjava, vrátane VN Stará Myjava, (2 ha). Do tohto revíru nepatrí VN Brestovec. Dôrazne žiadame členov SRZ, aby n dôvodu zachovania druhovej čistoty rýb lovili na VN Stará Myjava len na umelé nástrahy.

4.     2-5560-4-1 Vrbovčianka
Vrbovčianka od ústia do VN Kunov po štátnu hranicu s ČR.

5.     2-1381-4-1 Myjava č. 2
Čiastkové povodie Myjavy od cestného mosta Majrečíky – Podbranč po cestný most pri židovskom cintoríne v meste Myjava.
 
V lovných pstruhových revíroch platí zákaz lovu všetkých druhov rýb od 01.10. do 15.04

Lososové-pstruhové, „CHYŤ a PUSŤ“
1.   2-1382-4-4 Myjava č. 2c
Čiastkové povodie Myjavy od cestného mosta pri židovskom cintoríne v meste Myjava po teleso hrádze VN Myjava pod nemocnicou. V rybárskom revíri s režimom „CHYŤ a PUSŤ“ je zakázané ulovenú rybu si privlastniť. Uznesením VČS bolo schválené od roku 2017 chytanie v revíri č. 2-1382-4-4 s režimom „CHYŤ a PUSŤ“ len s háčikmi bez protihrotu. V tomto revíri platí zákaz lovu všetkých druhov rýb od 01.10. do 15.04.

Lososové-pstruhové, chovné:
1.     2-0671-4-2 Haluzníkov potok
Halúznikov potok od ústia do Vrbovčianky po pramene.

2.     2-1141-4-2 Liešťanský potok
Liešťanský potok od ústia do Vrbovčianky po pramene.

3.     2-4352-4-2 Valúchovský potok
Valúchovský potok od ústia do Vrbovčianky po pramene.

4.     2-569-4-2 Žriedlovský potok
Žriedlovský potok od ústia do Brezovského potoka po pramene.

5.     2-2151-4-2 Priepasnický potok
Priepasnický potok od ústia do Brezovského potoka po pramene.

6.     2-0171-4-2 Brestovský potok
Brestovský potok od ústia do Myjavy po pramene.

7.     2-1391-4-2 Myjava č. 4
Čiastkové povodie Myjavy od prvého stupňa nad VN Stará Myjava po pramene.
 
V chovných pstruhových revíroch platí celoročný zákaz lovu všetkých druhov rýb.
KAPROVÉ REVÍRY
Lovná miera v kaprových revíroch:
  • kapor rybničný – od 40 do 60 cm (odporúčaná horná miera schválená ná Výročnej členskej schôdzi MsO SRZ Senica)
  • úhor európsky – od 50 cm
  • lieň sliznatý – od 30 cm

Pre ostatné druhy rýb platia stanovené lovné miery uvedené v § 13 vykonávacej vyhlášky MP SR.

V roku 2018 sa nebude loviť na VN Brezová, VN Radošovce I, VN Osuské a na VN Kunov.

Kaprové, lovné:
1.     2-0690-1-1 Hlbocké rameno
Staré koryto rieky Myjava za letiskom, od ústia do rieky Myjavy po hranice vojenského obvodu pri vtoku Rudávky. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.03. do 31.05. Dňom 15.05. lov kapra a ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený.

2.     2-4950-1-1 Kunov, 65 ha
Vodná nádrž je vypustená.

3.     2-1380-1-1 Myjava č. 2a
Čiastkové povodie Myjavy od cestného mosta Dojč – Šajdíkové Humence po cestný most Majeríčky – Podbranč. Lov rýb povolený celý rok s dodržaním doby individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
 
4.     2-4560-1-1 VN Brezová, 8 ha
Vodná nádrž je vypustená.
 
5.     2-4900-1-1 VN Koválov, 8 ha
Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.03. do 31.05. Dňom 15.05. lov kapra a ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený.

6.     2-5110-1-1 VN Osuské, 8 ha
Vodná nádrž je vypustená.
 
7.     2-4810-1-1 VN Jablonica, 8 ha
Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.03. do 31.05. Dňom 15.05. lov kapra a ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený.
 
8.     2-5210-1-1 VN Radošovce 2, 16 ha
Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.03. do 31.05. Dňom 15.05. lov kapra a ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený.

9.     2-5200-1-1 VN Radošovce 1, 1 ha
Vodná nádrž je vypustená.

10.  2-5520-1-1 VN Vrbovce, 2 ha
Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.03. do 31.05. Dňom 15.05. lov kapra a ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený.

11.  2-4540-1-1 VN Brestovec, 9,8 ha
Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.03. do 31.05. Dňom 15.05. lov kapra a ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený.

Kaprové, chovné:
1.   2-2380-1-2 Rybníčky pod VN Kunov
 
2.   2-4740-1-2 VN Hlboké
 
3.   2-4811-1-1 VN Jablonka
 
V chovných kaprových revíroch platí celoročný zákaz lovu všetkých druhov rýb.
DENNÝ ČAS LOVU RÝB
apríl a september6:00 - 19:00
máj a august5:00 - 21:00
jún a júl4:00 - 22:00
DENNÝ ČAS LOVU RÝB
január a február7:00 - 17:00
marec a apríl5:00 - 21:00
máj, jún a október4:00 - 24:00
júl, august a september0:00 - 24:00
november a december7:00 - 20:00
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky