MsO SRZ SENICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Na zobrazenie najnovšej aktuálnej verzie našej web stránky stlačte

"ctrl + F5"

, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

NA REVÍRI 2-4810-1-1 VN JABLONICA JE PRÍSNY ZÁKAZ VJAZDU AKÝMKOĽVEK MOTOROVÝM VOZIDLOM NA ĽAVÚ STRANU VODNEJ NÁDRŽE.
ZÁKAZ PLATÍ PRE KAŽDÉHO BEZ VÝNIMKY!!!
Ľavá strana = strana brehu v smere toku, t. j. strana pod lúkou.

Žiadame všetkých rybárov, aby tento zákaz rešpektovali a správali sa ohľaduplne voči prírode. Je v záujme každého z nás, aby nám dodatočne nebol zrušený zákaz parkovania aj na pravom brehu vodnej nádrže.

Ďakujeme.
Výbor MsO SRZ Senica
Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Senica, Kunov 135, 905 01 Senica

Myjava 16.8.2018

Okresné riaditeľstvo PZ
Obvodné oddelnie PZ
Senica

Vec:   Vyčíslenie škody na úhyne rýb v rybárskom revíre  č- 2-4950-1-1 Kunov – zaslanie

Dňa 16.8.2018 došlo k otrave rýb  na rybárskom revíre  č- 2-4950-1-1 Kunov, pričom v uvedenom revíri boli vylovené a zadokumentované 30 ks jalec hlavatý (Leuciscus leuciscus), červenica obyčajná (Scardinius erythrophthalmus) a hrúz škvrnitý (Gobio gobio). Vzhľadom k tomu, že úhyn rýb bol nahlásený  s časovým oneskorením a vylovené a uhynuté ryby vykazovali vysoké štádium rozkladu, je preto možné konštatovať, že k otrave došlo rádovo niekoľko dní pred samotným ohláseným úhynu. Z uvedeného dôvodu nebolo možné dohľadať všetky uhynuté ryby, nakoľko od otravy uplynulo niekoľko dní a tieto ryby boli odplavené po prúde ako aj zhoršená viditeľnosť vody neumožnila dôkladne nájsť a následne vyloviť všetky uhynuté ryby.

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Senica na základe uvedených faktov vyčísľuje škodu vo výške 200,- €.

Hlavný hospodár MsO SRZ Senica
Mgr. Pavol Adamec
Tel: 0905279781
V sekcii MsO – Dokumenty je nový Spoločný rybársky poriadok.

XII. Snem SRZ
V dňoch 23. - 25.11.2018 sa v Žilinie uskutočnil XII. snem Slovenského rybárskeho zväzu. Za MsO SRZ Senica sa snemu zúčastnili predseda Branislav Hesek a tajomník Ing. Ivan Haringa. Hlavným bodom programu bolo schávlenie stanov SRZ, ktoré boli 24.11.2018 úspešne schválené. Ďalším z bodov programu bola okrem iného voľba prezidenta, tajomníka, viceprezidentov a členov rady SRZ. Vo funkcii tajomníka SRZ zostáva Ing. Ľubomír Javor, novozvoleným prezidentom SRZ sa stal Emanuel Seemann a za člena rady SRZ za Trnavský kraj bol opäť zvolený Branislav Hesek.

Na VN Kunov aj naďalej platí všeobecný zákaz lovu rýb z dôvodu nízkej hladiny vody.

Výlov VN Brestovec
Počet rýb rozvezených do jednotlivých revírov pri výlove VN Brestovec (tabuľka).

Zarybnenie

Prehľad
zarybnenia
VN Kunov

  • 11.11.2018 prebehlo zarybnenie VN Kunov kaprom K3 v množstve 1 000 kg.
  • 9.11.2018 bolo zarybnenie revírov kaprom K3 v množstve 8 000 kg (VN Radošovce – 2 000 kg, VN Jablonica – 2 000 kg, VN Vrbovce 1 000 kg a VN Kunov – 3 000 kg).
  • 24.10.2018 bola zarybnená VN Kunov kaprom  K2 v množstve 1200 kg a amurom A 2-3 v množstve 500 kg. (Ryby boli dodané RADOU Žilina v rámci dotácie na prvotné zarybnenie na VN Kunov).
  • 11.10.2018 a 12.10.208 bola zarybnená VN Kunov násadou kapor K2 v celkovom množstve 6440 kg (fotky).
  • 4.10.2018 bolo vysadených 500 kg lieňa (veľkosti 15-30 cm). Dotácia zarybnenia z RADA Žilina.
  • 29.9.2018 bolo v rámci výlovu vylovených 750 kg rýb z čoho predstavujú: 20 kg zubáč Z1 (vo veľkosti cca. 25 cm), 200 kg biela ryba a 530 kg kapor K1. Všetky ryby boli vysadené do VN Kunov. (fotky)
  • 5.9.2018 boli zarybnené pstruhové lovné revíry pstruhom potočným Pp1 v počte 10 500 ks (Myjava 2b – 3 000 ks, Myjava 2c – 500 ks, Myjava 3 – 2 500 ks, Vrbovčianka – 2 250 ks, Chvojnica – 2 250 ks).

Nový zákon o rybárstve
Dňa 13. júna 2018 bol v NR SR schválený Zákon o rybárstve. Ten je po podpísaní prezidentom SR už zapísaný v Zbierke zákonov SR pod číslom 216/2018 a účinnosť nadobudne 1.1.2019. [ZÁKON]

Fond za neodpracované brigády
  • v roku 2016 brigádu neodpracovalo 252 členov našej organizácie a na účet MsO SRZ Senica – položka fond za neodpracované brigády bolo vložených: 8316 €,
  • v roku 2017 brigádu neodpracovalo 278 členov našej organizácie a na účet MsO SRZ Senica – položka fond za neodpracované brigády bolo vložených: 9174 €.

Chcete sa stať rybárom?

Všetky potrebné informácie nájdete v sekcii Rybár – Zaujímavosti – Pre začiatočníkov (klikni tu)


Rybičky

Najnovšie číslo online časopisu Rybičky nájdete v sekcii Rybár – Časopis (klikni tu)
V archíve pod aktuálnym číslom sú dostupné všetky ostatné časopisy Rybičky.
ĎALŠIE OZNAMY
Predaj hosťovacích povoleniek MsO SRZ Senica pre členov iných organizácií SRZ zabezpečujú:
Predseda: Branislav HESEK – 0905 165 310,
Hlavný hospodár: Mgr. Pavol ADAMEC – 0905 279 781,
Pomocný hospodár: Pavel HUČKO – 0904 328 268,
Pokladník: Vladimír HOSŤ – 0915 291 845,

Viac informácií nájdete v sekcii MsO - Povolenky (klikni tu)

V roku 2018 sa nebude loviť na VN Brezová, Radošovce I., VN Osuské.

Pred začatím lovu, je potrebné sa oboznámiť s informáciami uvedenými na tabuliach priamo na príslušnom rybárskom revíri!
Do platnosti vstupuje nový miestny rybársky poriadok vydaný k 1.1.2018 (v tomto poriadku zatiaľ nie je uvedený lov na VN Kunov, z dôvodu neúplnej obsádky rýb a postupného zarybnenia).
TOPlist
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky