Dokumenty - MsO SRZ SENICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

MsO
OBEŽNÍKY
Obežník
1/2018
Obežník
2/2018Obežník
1/2019 NOVÉ
SUMÁR ÚLOVKOV

Sumarizácia úlovkov
našich členov 2018

Sumarizácia úlovkov našich
členov 2018 (iné organizácie)
ZÁPISNICE
Zápisnica
2019 NOVÉ

Zápisnica
2018
ZARYBNENIE
Zarybnenie
2018

UZNESENIA
Uznesenie z
VČS 2019 NOVÉ

Uznesenie z
VČS 2018
OSTATNÉ

Plán nákupu rybárskych
násad na rok 2018
STANOVY
Stanovy SRZ
Zákon o rybárstve
Vyhláška
MŽP SR
Prihláška
nového člena
MsO SRZ
Smernica pre
ustanovenie a
činnosť RS
Súhlas so
spracovaním
osobných údajov
Návrh
kandidáta
Čestné
členstvo
Volebný
poriadok
Disciplinárny
poriadok
Spoločný
rybársky poriadok

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky